Bobi.chanoart.com

АнтенатаМногообхватна антена за КВ - височина 12 метра - Експоненциален GP

Антената 1

Антената 2